Beleid

 

Doelstelling

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het is in beginsel een educatief fonds. Het ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie c.q. informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte ofanderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijv. foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijv. op cd, dvd of websites).

Activiteiten moeten in Nederland worden uitgevoerd.

 

Beleidsplan

Elk jaar wordt aan de hand van de prognose van de bank over de te verwachten inkomsten vastgesteld wat aan de doelstelling kan worden uitgegeven.

In de bestuursvergaderingen, die drie maal per jaar plaatsvinden, wordt aan de hand van binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.


Vermogensbeleid

De Stichting verwerft haar middelen door:

a) rendement op het vermogen zoals ingebracht door de oprichters;
b) schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten.

Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een neutraal risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille.

Dit vermogensbeleid is er verder op gericht om, vanuit de gedachte de Stichting-doelstellingen zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, het reële vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Om zoveel als mogelijk zeker te stellen dat aan verplichtingen kan worden voldaan, zal de bestemmingsreserve nooit het bedrag aan liquide middelen overschrijden.

 

De recente financiele jaarverslagen bevinden zich onderaan deze pagina.

 

Recente toekenningen: 

(zie voor oudere toekenningen de jaarverslagen onderaan deze pagina)

Bijdragen 2017

W BOOKS, publicatie 'Schilderkunst in Staphorst', € 1.000,-.

Museum Van Loon, tentoonstelling 'Ferdinand Bol: het huis, de collectie, de kunstenaar', bijdrage voor het onderdeel 'Educatie', € 1.500,-.

Nai010, biografie over Pierre Janssen van de hand van Petra Timmer, € 2.000,-.
Dr. L.J. Wagenaar, 'Het journaal van Johannes Timmers, anno 1784', € 800,-.

Nai010, publicatie 'Nellie van Doesburg en Peggy Guggenheim. Promotors van De Stijl', € 2.000,- ter dekking van de copyrightkosten van het beeldmateriaal.

Illustere Onze Lieve Vrouwe Broederschap, drie op een breed publiek gerichte projecten vanwege het 700-jarig bestaan van de broederschap in 2018. € 2.000,- voor de catalogus bij de tentoonstelling.

Nederlands Zilvermuseum, tentoonstelling '100 jaar Design in zilver', € 1.000,- voor de educatieve brochure bij de tentoonstelling met beeldmateriaal en ondersteunende informatie.

Stichting Beelden in Leiden, 'Beelden in Leiden 2017 - Raakvlakken', € 1.000,- voor de gastlessen basisonderwijs.

Bunkerexposities, project 'Bunkerexposities 2017': een serie tentoonstellingen en kortfilmprogramma's in Bunker V192 in het Westbroekpark in Den Haag, € 950,- voor de flyer.

Stichting 1001 – Vrouwen, project '1001 Vrouwen in de 20ste eeuw', € 3.000,- bijdrage voor de beeldrechten ten behoeve van de ruim 120 kunstenaressen die in het project zullen worden opgenomen.

De Bezige Bij, publicatie 'Het litteken van de dood' van Onno Blom, over het werk van Jan Wolkers, € 1.500,- voor goede reproducties van de kunstwerken met bijschriften.

LUMC, publicatie 'In het licht van De Stijl', € 1.500,-.
Margriet Luyten, publicatie bij/naast het project 'Levenswerk II – de kunstbemiddelaars -', € 1.500,-.

Uitgeverij Loutje, publicatie 'Voor de verandering – Haarlem gefotografeerd door Wim Zilver Rupe', € 1.500,-.

Stichting ForHanna, fotoboek 'For Hanna. Future Stories from the past' met foto's door Willem Poelstra, € 1.500,-.

Extra Extra, Extra Extra nouveau magazine erotique – Long Read interview Apichatpong weerasethakul geïnterviewd door Paul Dallas en Laure Prouvost geïnterviewd door Natasha Hoare, € 1.000,-.

Uitgeverij Lecturis, publicatie 'Modernism in Print' door Frederike Huygen, € 2.000,-.

Dr. Truus van Bueren, publicatie 'Van schilderij naar tekstbord. Verbeelding van de reformatie van de Jacobikerk te Utrecht' (werktitel), € 1.500,-.

Stichting Clavis Publicaties Middeleeuwse Kunst, publicatie 'Order and Confusion. The Twelfth-century Choir of St. Servatius Church in Maastricht' door Fred Ahsmann, € 2.000,-.

Prof. dr. Jos Biemans, eerste deel in een reeks van drie over de historie van de Universiteitsbibliotheek van de UvA en haar twee voorlopers: de parochiebibliotheek van de Nieuwe Kerk en de bibliotheek van het Athenaeum Illustre, € 2.000,- voor de kleurenafbeeldingen.

Dirk Jansen, handelseditie van het proefschrift 'Urbanissime Strade: Jacopo Strada and Cultural Patronage at the Imperial Court', € 1.500,-.

Uitgeverij Waanders en de Kunst, publicatie 'Herman Gordijn – compleet - ', € 1.500,-.

Dr. Joh. R. ter Molen, publicatie 'Een plezierreis in de zomer van 1718. De familie Von Uffenbach in de Nederlanden.', originele Duitse tekst, becommentarieerde Nederlandse vertaling en ca. 150 afbeeldingen van prenten en schilderijen, € 2.000,-.

Cultuurfonds Oegstgeest, Project Muurgedicht Jan Wolkers, € 500,-.

Anna en Jos Koldeweij, liber amicorum voor Saskia de Bodt, € 1.500,-.

Nai010, publicatie 'Jewellery Matters', €1.500,-.

Julliette Roding en Elizabeth den Hartog, publicatie ''Highlights of Dutch Architecture', € 1.500,-.

Stichting De Zeeuwse Streekdrachten, publicatie 'Uit de doeken gedaan; handboek voor het maken van Zeeuwse Streekdrachten', € 1.500,-.

Stichting Hai Nun, documentaire over Bart van der Leck, € 2.000,-.

Rijksakademie van beeldende kunsten, kunstenaarspublicatie RijksakademieOPEN 2017, € 7.500,-.

Stichting Luster, project 'InterTwined' (werktitel), € 1.000,-.

Dr. Andrea Kroon, publicatie 'Drie Generaties. Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar, 1928-1995', € 1.500,-.

Kunstacademie Friesland, gratis lezingen over kunst en culturele
onderwerpen voor een breed publiek (zes maal per jaar), € 1.000,-.

Stedelijk Museum Amsterdam, online publicatie 'Haring was hier/Haring was here', € 1.000,-, voor de beeldrechten.

Berend Strik, publicatie 'Deciphering the Artist's Mind', € 1.500,-.

Boudewijn Bakker, website en boek 'Duinbeeld'. € 1.000,- voor het boek en € 1.500,- voor de website.

Stichting Bonas, publicatie gewijd aan de architect Cosman Citroen, € 1.500,-.

Nico Bick, project en publicatie 'PARLIAMENTS of the European Union', € 1.500,-.

Zeven Provinciën Reeks, deel in deze reeks over het Spaans theater in de Republiek, € 1.000,-.

Van Gogh Museum, tentoonstelling 'Nederlanders in Parijs 1789-1914. Van
Spaendock, Jongkind, Van Dongen, Mondriaan' met publicatie, € 1.000,-.

Pyke Koch Stichting, project 'Pyke Koch', € 1.500,- voor het beeldmateriaal.

Haags Historisch Museum, tentoonstelling 'De wereld achter een poppenhuis', € 1.500,-.

Uitgeverij Thoth, publicatie bij de tentoonstelling over Amsterdamse
stadgezichten uit de achttiende eeuw in het Stadsarchief Amsterdam, €
1.500,-.

Janneke van der Veer, handelseditie van het proefschrift 'Onrustig is ons
hart. Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965)', € 900,-.

Bezige Bij, Lucebert-biografie van Wim Hazeu, € 1.500,-.

Lucas van Dijck, 'Bronnen van Coudewater', € 1.500,-.

Heleen van der Weel, boek over de 17de- eeuwse stadsklokken-
en geschutsgieters François en Pieter Hemony, € 1.500,-.

NAI010, publicatie 'Theory of Type Design' van Gerard Unger, € 1.500,-.

Norbert en Edwin van Onna, publicatie over schildersdorp Heeze, € 750,-.

Stichting Simulacrum, bijdrage drukkosten jaargang 2017-2018, € 1043,-.

Lecturis publishers, project 'Opnieuw bekeken', € 1.500-.

Lecturis publishers, publicatie 'Kunst is om te huilen' van Antoon Erftemeijer, €
1.500,-.

Valiz, publicatie 'Plan and Play, Play and Plan: Positioning by Artists', € 1.500,-.

Uitgeverij Matrijs, boekproject 'Een stad vol idealen. Wonen, werken en recreëren in naoorlogs Utrecht', € 1.500,-.

Angela Jager, Engelstalige handelseditie van het Proefschrift
'Galey-schilders en dosijnwerck. De productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam', uitgegeven bij de AUP in de reeks Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age, € 1.500,-.

Uitgeverij de Weideblik/Lexiton services bv, portrettenboek Willem de
Ouden bij de tentoonstelling in Museum Henriëtte Polak van de hand van Gijsbert van der Wal, € 1.500,-.

 

De Gijselaar-Hintzenprijs

In 2010 is besloten een naar de dames genoemde prijs in het leven te roepen, die uitgereikt zal worden aan iemand, die een of meerdere publicaties over beeldende kunst heeft geschreven voor een breder publiek – een modernere benaming voor 'volksontwikkeling', ooit opvoedkundig bedoeld, en nu door iedereen als stimulans ervaren.

Het bestuur reikte in 2011 de prijs uit aan Eddy de Jongh wegens zijn levenslange en grote verdienste op het gebied van het toegankelijk maken van kunsthistorische kennis voor een breed publiek, door middel van zijn trefzekere pen.

Fieke Tissink kreeg de prijs in 2013 voor haar audiovisuele producties voor tv, internet en tentoonstellingen, waarmee zij kunsthistorische kennis toegankelijk heeft gemaakt voor een groot publiek.

De prijs is in 2016 toegekend aan Jan Teeuwisse als directeur van Het Sculptuurinstituut te Scheveningen wegens de grote verdienste op het gebied van het toegankelijk maken van kunsthistorische kennis betreffende de Nederlandse beeldhouwkunst voor een breed publiek.

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2016

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2013 

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2011

 

Financiele jaarverslagen:

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014