Beleid

 

Doelstelling

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het is in beginsel een educatief fonds. Het ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie c.q. informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte ofanderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijv. foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijv. op cd, dvd of websites).

Activiteiten moeten in Nederland worden uitgevoerd.

 

Beleidsplan

Elk jaar wordt aan de hand van de prognose van de bank over de te verwachten inkomsten vastgesteld wat aan de doelstelling kan worden uitgegeven.

In de bestuursvergaderingen, die drie maal per jaar plaatsvinden, wordt aan de hand van binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.


Vermogensbeleid

De Stichting verwerft haar middelen door:

a) rendement op het vermogen zoals ingebracht door de oprichters;
b) schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten.

Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een neutraal risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille.

Dit vermogensbeleid is er verder op gericht om, vanuit de gedachte de Stichting-doelstellingen zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, het reële vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Om zoveel als mogelijk zeker te stellen dat aan verplichtingen kan worden voldaan, zal de bestemmingsreserve nooit het bedrag aan liquide middelen overschrijden.

 

De recente financiele jaarverslagen bevinden zich onderaan deze pagina.

 

Recente toekenningen: 

(2018, bijgewerkt t/m mei. Zie voor oudere toekenningen de jaarverslagen onderaan deze pagina)

 • Stichting Laurens Janszoon Coster, project “ Mooi Marginaal”, 1.000,-.
 • Hubert Thomas, handelseditie proefschrift architect A.H. Wegerif, 1.500,-.

 • Stichting HOLLANDS LICHT, kunstproject “Veni Vidi Vinci”, 2.000,- voor het educatieve gedeelte van het project: het scholenproject met prijsvraag.

 • Museum Tetar van Elven, “Maskerades in Delft”, 2.000,-.

 • Cle Lesger, een aan de Engelstalige markt aangepaste versie van “Het Winkellandschap van Amsterdam”, 1.500,-.

 • Pascale Korteweg, korte documentaire over Woody van Amen bij de tentoonstelling “ Woody van Amen – Time Capsules” in Museum Beelden aan Zee, 2.000,-.

 • Grafiekplatform VOG, viering van het 25-jarig jubileum met een ledententoonstelling en de uitgave van speciale prenten, 1.500,-.

 • Louis Veen, publicatie “Piet Mondriaan – Schilder maar ook schrijver”, 1.700,-.

 • Kunsthuis SYB, Tweede Triennale van Beesterzwaag, 2.000,- voor de publicatie.

 • Rijksmuseum Twente, portrettentoonstelling “Lief en Leed”, 2.500,- voor het beeldmateriaal.

 • Keramiekmuseum Princessehof, publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling “Made in Holland, 400 jaar wereldmerk”, 1.750,-.

 • Stichting Beelden op de Berg Wageningen, project Beelden op de Berg 11: “Zomersneeuw”, 2.000,- voor doeboek, catalogus en plattegrond.

 • Steenmannetje, documentaire over Zonnestraal, 2.000,-.

 • NAI010, publicatie “Wederopbouwboerderijen”, 2.000,-.

 • Lotti Pronk en Willem Poelstra, podcast over het project “For Hanna, Future Stories from the Past” van Willem Poelstra over Kosovo, 1.500,-.

 • Zeven Provincien Reeks, deel in deze reeks over de Beeldenstorm: “Een spoor van vernieling. De materiele cultuur van de Beeldenstorm” door Elisabeth den Hartog, 1.000,-.

 • Museum het Schip, catalogus bij de tentoonstelling over de bouw- en sierkunst van Antoni Gaudi, 2.000,-.

 • Amsterdam University Press, boek “Vrouwen en Kunst” van Jitske Jasperse, 1.500,-.

 • Museum Beelden aan Zee, tentoonstelling “Zadkine aan Zee”, 2.000,- voor het educatieprogramma.

 • WBOOKS, boek “De Schilders van Domburg” door Francisca van Vloten, 1.500,-.

 • BONAS, boek over de Haagse architect Joh, Mutters jr. 1.500,-.

  

De Gijselaar-Hintzenprijs

In 2010 is besloten een naar de dames genoemde prijs in het leven te roepen, die uitgereikt zal worden aan iemand, die een of meerdere publicaties over beeldende kunst heeft geschreven voor een breder publiek – een modernere benaming voor 'volksontwikkeling', ooit opvoedkundig bedoeld, en nu door iedereen als stimulans ervaren.

Het bestuur reikte in 2011 de prijs uit aan Eddy de Jongh wegens zijn levenslange en grote verdienste op het gebied van het toegankelijk maken van kunsthistorische kennis voor een breed publiek, door middel van zijn trefzekere pen.

Fieke Tissink kreeg de prijs in 2013 voor haar audiovisuele producties voor tv, internet en tentoonstellingen, waarmee zij kunsthistorische kennis toegankelijk heeft gemaakt voor een groot publiek.

De prijs is in 2016 toegekend aan Jan Teeuwisse als directeur van Het Sculptuurinstituut te Scheveningen wegens de grote verdienste op het gebied van het toegankelijk maken van kunsthistorische kennis betreffende de Nederlandse beeldhouwkunst voor een breed publiek.

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2016

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2013 

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2011

 

Financiele jaarverslagen:

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014