Beleid

 

Doelstelling

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het is in beginsel een educatief fonds. Het ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie c.q. informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte ofanderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijv. foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijv. op cd, dvd of websites).

Activiteiten moeten in Nederland worden uitgevoerd.

 

Beleidsplan

Elk jaar wordt aan de hand van de prognose van de bank over de te verwachten inkomsten vastgesteld wat aan de doelstelling kan worden uitgegeven.

In de bestuursvergaderingen, die drie maal per jaar plaatsvinden, wordt aan de hand van binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.


Vermogensbeleid

De Stichting verwerft haar middelen door:

a) rendement op het vermogen zoals ingebracht door de oprichters;
b) schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten.

Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een neutraal risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille.

Dit vermogensbeleid is er verder op gericht om, vanuit de gedachte de Stichting-doelstellingen zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, het reële vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Om zoveel als mogelijk zeker te stellen dat aan verplichtingen kan worden voldaan, zal de bestemmingsreserve nooit het bedrag aan liquide middelen overschrijden.

 

De recente financiele jaarverslagen bevinden zich onderaan deze pagina.

 

Recente toekenningen

Bijdragen 2016

Maria Austria Instituut, tentoonstelling ‘2 fotografen 1 camera’, € 1.000,- voor het afdrukken van de foto’s van Maria Austria.

Stichting Dolf Henkes, publicatie ‘Henkes op Curaçao’, € 1.500,-.

Ter Borch Stichting, tentoonstelling ‘Roofkunst’, € 1.500,- voor het beeldmateriaal.

Stichting Denken en Scheppen, project ‘Gerijpte jeugd’ € 1.500,-.

Kasteel Huis Bergh, tentoonstelling ‘Heiligen in Huis Bergh’, € 1.000,-.

Elisa Goudriaan, publicatie ‘Florentine Patricians and Their Networks. The Hidden Structures Behind the Cultural Success and the Socio-Political Representation of the Medici Court (1600-1660)’, € 1.500,- voor de bekostiging van de publicatierechten van het beeldmateriaal.

Menno Jonker, publicatie ‘Barbaren & Wijsgeren’, € 2.200,-.

Stichting Simulacrum, € 1.159,50  voor de drukkosten van de vijfentwintigste jaargang van Simulacrum.

Uitgeverij Atlas Contact, publicatie ‘Oude kleren. Van kringloop tot couture’ van de hand van Ileen Montijn, € 1.750,-.

Museum Arnhem, dubbeltentoonstelling over Pierre Jansen, € 2.000,- voor het publieksboekje.

Uitgeverij Kunst en Schrijven, Uitgave ‘Het reizende detail in de kunst tussen 1400 en 1500’ ter ere van (bijna) veertig jaar Kunstschrift, onder redactie van Mariëtte Haveman en Annemiek Overbeek, € 2.590,-.

Nai010 uitgevers, publicatie 'Maison d'Artiste. Een onvoltooid icoon van Theo van Doesburg en Cor van Eesteren', € 1.500,-.

Uitgeverij Waanders & de Kunst, publicatie 'De Stijl – 100 jaar inspiratie', € 1.500,-.

Haags Historisch Museum, tentoonstelling 'Gezichten van de Gouden Eeuw' over de schilder J.A. van Ravesteyn met publicatie over het leven en werk van deze schilder, € 1.500,-.

Uitgeverij Atlas Contact, publicatie 'Atlas van een bezette stad', € 1.500,-.

Uitgeverij Waanders & de Kunst, publicatie 'Lodewijk Schelfhout 1881-1943 – Nederlands eerste kubist', € 1.500,-.

Prentenkabinet Leiden / UBL, publicatie 'For Study and Delight. Drawings and Prints from Leiden University', € 1.500,-.

Uitgeverij de Weideblik/Lexicon services bv, monografie over de kunstenaar Joop Sjollema, € 1.500,-.

Uitgeverij de Buitenkant, publicatie over Rik Wouters, € 1.500,-.

Witte de With Center for Contemporary Art, fysieke en digitale ontsluiting van het archief van Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam, € 2.000,-.

Rijksakademie van beeldende kunsten, publicatie bij de 'RijksakademieOPEN 2016', € 7.500

W BOOKS, publicatie over de Haarlemse schilder Jan de Braij, € 1.500,-.

Stichting Beeldbepalend, project 'Kunstberg', € 1.500,-.

Stichting Bouwhistorie Nederland, SNB jubileumpublicatie 'Bouw Historisch: Het verhaal achter het gebouwde erfgoed', € 1.000,-.

Museum Belvédère, tentoonstelling met publicatie over de Friese schilder Christiaan Kuitwaard, € 2.000,-.

Stedelijk Museum Alkmaar, tentoonstelling met publicatie 'Sluijters, Gestel en Kelder. Reconstructie van de verzameling Selderbeek', 1.500,-.

Stichting Delineavit et Sculpsit, speciaal nummer van 'Delineavit et Sculpsit. Tijdschrift voor Nederlandse Prent- en tekenkunst tot omstreeks 1850' dat geheel gewijd zal zijn aan 'À l'impromtu. Een weinig gekend aspect van de Hollandse 18de-eeuwse tekenkunst', € 1.500,-.

Uitgeverij Thoth, publicatie bij/n.a.v. de tentoonstelling 'Amsterdam 1900 - Foto's van Olie, Breitner, Eilers en tijdgenoten', € 1.500,-.

Museum Meermanno, project 'Het boek van binnen', € 2.000,-.

WBOOKS, standaardwerk over de levensloop en het oeuvre van Georg Sturm van de hand van Rob Delvigne en Jan Jaap Heij, € 1.500,-.

Stichting Parmando, project 'KunstTV: 30 minidocumentaires en 10 lesbrieven, € 3.000,-.

Stichting SONSBEEK Internationaal, Karbon Arnhem Files, € 1.500,-.

Grafiekplatform VOG, Maand van de Grafiek, € 1.500,-.

Koninklijke Schouwburg Den Haag, 'De Grote Kunstshow Den Haag', € 1.500,-.

De Kunst van het Tentoonstellen onder begeleiding van het Van Goghmuseum, tentoonstelling 'eten bij de kunstenaar' in de Mesdag Collectie, € 1.000,- voor het reproduceren van 19de-eeuwse voedselstillevens en van feestelijke historische foto's van Sientje Mesdag-van Houten in de Pulchri studio.

Bert Meijer, publicatie 'Studi sul disegno veneziano 1580-1650', € 1.500,- voor de aanschaf van een deel van het op te nemen fotomateriaal.

Jan de Bas, publicatie 'Zwarte Piet in spotprenten 1871-2017' (werktitel), € 1.500,-.

Hercules Segers Stichting, publicatie 'In de ban van Segers', € 1.500,-.

Uitgeverij Matrijs, boekuitgave gewijd aan de archeologie van Someren, € 1.500,-.

Kunsthuis SYB, kunstenaarspublicatie door de vijf genomineerden voor de 7de Sybren Hellinga Kunstprijs 2016, € 1.500,-.

J.J. van Molenbeek, publicatie 'Nederlandse kruisvaarders naar Damiate. Acht eeuwen geschiedenis en fantasie in woord en beeld', € 1.500,-.

Museum Boijmans van Beuningen, Boijmans Kindertentoonstelling, € 2.000,-.

Bijbels Museum i.s.m. de Nederlandse Kring van Tekenaars, project 'Close Reading, Close Drawing!', € 2.000,-.

 

De Gijselaar-Hintzenprijs

In 2010 is besloten een naar de dames genoemde prijs in het leven te roepen, die uitgereikt zal worden aan iemand, die een of meerdere publicaties over beeldende kunst heeft geschreven voor een breder publiek – een modernere benaming voor 'volksontwikkeling', ooit opvoedkundig bedoeld, en nu door iedereen als stimulans ervaren.

Het bestuur reikte in 2011 de prijs uit aan Eddy de Jongh wegens zijn levenslange en grote verdienste op het gebied van het toegankelijk maken van kunsthistorische kennis voor een breed publiek, door middel van zijn trefzekere pen.

Fieke Tissink kreeg de prijs in 2013 voor haar audiovisuele producties voor tv, internet en tentoonstellingen, waarmee zij kunsthistorische kennis toegankelijk heeft gemaakt voor een groot publiek.

De prijs is in 2016 toegekend aan Jan Teeuwisse als directeur van Het Sculptuurinstituut te Scheveningen wegens de grote verdienste op het gebied van het toegankelijk maken van kunsthistorische kennis betreffende de Nederlandse beeldhouwkunst voor een breed publiek.

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2016

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2013 

Juryrapport De Gijselaar-Hintzenprijs 2011

 

Financiele jaarverslagen:

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014